Gần 4 tháng không tìm ra "thủ phạm" đặt trộm biển tên "Ngô Minh Dương"

Dù đã gần 4 tháng khi phát hiện tên đường lạ, chính quyền địa phương vẫn chưa tìm ra người cắm biển. Ảnh: TL
Dù đã gần 4 tháng khi phát hiện tên đường lạ, chính quyền địa phương vẫn chưa tìm ra người cắm biển. Ảnh: TL
Dù đã gần 4 tháng khi phát hiện tên đường lạ, chính quyền địa phương vẫn chưa tìm ra người cắm biển. Ảnh: TL

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top