Chính quyền địa phương cũng bất ngờ về tên đường "Ngô Minh Dương"

Hình ảnh người dân cung cấp về biển cắm tên đường “Ngô Minh Dương”.
Hình ảnh người dân cung cấp về biển cắm tên đường “Ngô Minh Dương”.
Hình ảnh người dân cung cấp về biển cắm tên đường “Ngô Minh Dương”.
Lên top