Đề xuất sửa đổi quy định về 2% bảo trì chung cư: Cần tránh trục lợi, tranh chấp

Một số chung cư đã được thành lập ban quản trị, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành bàn giao kinh phí bảo trì cho ban quản trị. Ảnh: Cao Nguyên
Một số chung cư đã được thành lập ban quản trị, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành bàn giao kinh phí bảo trì cho ban quản trị. Ảnh: Cao Nguyên
Một số chung cư đã được thành lập ban quản trị, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành bàn giao kinh phí bảo trì cho ban quản trị. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top