Tranh chấp gay gắt, Bộ Xây dựng thanh tra phí bảo trì chung cư

Tranh chấp phí bảo trì diễn ra tại hàng chục dự án chung cư tại Hà Nội. Ảnh: T.Nguyên
Tranh chấp phí bảo trì diễn ra tại hàng chục dự án chung cư tại Hà Nội. Ảnh: T.Nguyên
Tranh chấp phí bảo trì diễn ra tại hàng chục dự án chung cư tại Hà Nội. Ảnh: T.Nguyên
Lên top