Đất trong hành lang an toàn lưới điện được bồi thường như nào?

Mức bồi thường cho đất vướng hành lang an toàn lưới điện do UBND cấp tỉnh quy định cụ thể và xem xét, hỗ trợ dựa trên điều kiện thực tế của từng địa phương. Ảnh minh họa: LĐO
Mức bồi thường cho đất vướng hành lang an toàn lưới điện do UBND cấp tỉnh quy định cụ thể và xem xét, hỗ trợ dựa trên điều kiện thực tế của từng địa phương. Ảnh minh họa: LĐO
Mức bồi thường cho đất vướng hành lang an toàn lưới điện do UBND cấp tỉnh quy định cụ thể và xem xét, hỗ trợ dựa trên điều kiện thực tế của từng địa phương. Ảnh minh họa: LĐO
Lên top