EVNCPC nỗ lực xử lý sự cố lưới điện do mưa lũ

EVNCPC nỗ lực xử lý sự cố lưới điện do mưa lũ. Ảnh: EVN
EVNCPC nỗ lực xử lý sự cố lưới điện do mưa lũ. Ảnh: EVN
EVNCPC nỗ lực xử lý sự cố lưới điện do mưa lũ. Ảnh: EVN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top