Điện lực miền Trung: Hệ thống lưới điện không còn quản lý "trên giấy"

Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện 110kV. Ảnh: Ngọc Thạch
Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện 110kV. Ảnh: Ngọc Thạch
Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện 110kV. Ảnh: Ngọc Thạch
Lên top