Độc đáo đường xuống lò sâu dưới lòng đất của thợ mỏ Quảng Ninh

Thợ mỏ Công ty than Hòn Gai chuẩn bị xuống hầm lò. Ảnh: Nguyễn Hùng
Thợ mỏ Công ty than Hòn Gai chuẩn bị xuống hầm lò. Ảnh: Nguyễn Hùng
Thợ mỏ Công ty than Hòn Gai chuẩn bị xuống hầm lò. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top