Đại biểu Hà Nội chất vấn về việc thu hồi dự án của doanh nghiệp "bí mật"

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng phát biểu tiếp thu vấn đề đại biểu nêu và trình bày hướng khắc phục. Ảnh Phạm Hùng.
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng phát biểu tiếp thu vấn đề đại biểu nêu và trình bày hướng khắc phục. Ảnh Phạm Hùng.
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng phát biểu tiếp thu vấn đề đại biểu nêu và trình bày hướng khắc phục. Ảnh Phạm Hùng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top