Năm 2020, Quốc hội sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

Kết quả biểu quyết chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. Ảnh: PV
Kết quả biểu quyết chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. Ảnh: PV
Kết quả biểu quyết chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. Ảnh: PV
Lên top