Đà Nẵng yêu cầu dừng hạng mục xây không phép tại Công viên Núi Thần Tài

Mặc dù chưa được cấp phép nhưng chủ đầu tư đã cho thi công nhiều hạng mục công trình
Mặc dù chưa được cấp phép nhưng chủ đầu tư đã cho thi công nhiều hạng mục công trình
Mặc dù chưa được cấp phép nhưng chủ đầu tư đã cho thi công nhiều hạng mục công trình
Lên top