Chủ tịch Hà Nội: Công tác cải tạo chung cư cũ rất quan trọng, cấp thiết

Hà Nội quyết tâm cải tạo chung cư cũ. Ảnh: Tùng Giang
Hà Nội quyết tâm cải tạo chung cư cũ. Ảnh: Tùng Giang
Hà Nội quyết tâm cải tạo chung cư cũ. Ảnh: Tùng Giang
Lên top