Rủi ro mua phải chung cư mini xây dựng trái phép

Tại địa chỉ được quảng cáo là chung cư mini thực chất theo giấy phép xây dựng là công trình nhà ở riêng lẻ. Ảnh: B. Chương
Tại địa chỉ được quảng cáo là chung cư mini thực chất theo giấy phép xây dựng là công trình nhà ở riêng lẻ. Ảnh: B. Chương
Tại địa chỉ được quảng cáo là chung cư mini thực chất theo giấy phép xây dựng là công trình nhà ở riêng lẻ. Ảnh: B. Chương
Lên top