Hà Nội cải tạo loạt chung cư cũ: "Chúng tôi mong càng sớm càng tốt"

Lên top