Chi tiết thủ tục, hồ sơ xin cấp đất làm trang trại

Đất làm trang trại là đất nằm trong nhóm đất nông nghiệp được quy định tại Điều 10 Luật Đất đai 2013. Ảnh: LĐO
Đất làm trang trại là đất nằm trong nhóm đất nông nghiệp được quy định tại Điều 10 Luật Đất đai 2013. Ảnh: LĐO
Đất làm trang trại là đất nằm trong nhóm đất nông nghiệp được quy định tại Điều 10 Luật Đất đai 2013. Ảnh: LĐO
Lên top