Đất làm trang trại và những điều cần biết rõ

Đất trang trại nằm trong nhóm đất nông nghiệp được quy định tại Điều 10 Luật Đất đai 2013. Ảnh: Trần Vương
Đất trang trại nằm trong nhóm đất nông nghiệp được quy định tại Điều 10 Luật Đất đai 2013. Ảnh: Trần Vương
Đất trang trại nằm trong nhóm đất nông nghiệp được quy định tại Điều 10 Luật Đất đai 2013. Ảnh: Trần Vương
Lên top