Phạt tới 60 triệu đồng nếu vi phạm chỉ giới xây dựng

Công trình vi phạm chỉ giới xây dựng Quốc lộ 13 ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Công trình vi phạm chỉ giới xây dựng Quốc lộ 13 ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Công trình vi phạm chỉ giới xây dựng Quốc lộ 13 ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Lên top