Cần thay đổi chính sách khi dân chê nhà tái định cư: Đền bù bằng tiền để dân chủ động

Bể thoát nước thải lộ thiên tại khu nhà N6 Khu tái định cư Đồng Tàu (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Ảnh: CHÍ VƯƠNG
Bể thoát nước thải lộ thiên tại khu nhà N6 Khu tái định cư Đồng Tàu (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Ảnh: CHÍ VƯƠNG
Bể thoát nước thải lộ thiên tại khu nhà N6 Khu tái định cư Đồng Tàu (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Ảnh: CHÍ VƯƠNG

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top