Đang quy hoạch “treo” vẫn chạy đua xây dựng nông thôn mới

Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê đã tạm dừng nhiều năm. Ảnh: Tiền Phong
Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê đã tạm dừng nhiều năm. Ảnh: Tiền Phong