Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đang quy hoạch “treo” vẫn chạy đua xây dựng nông thôn mới

Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê đã tạm dừng nhiều năm. Ảnh: Tiền Phong
Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê đã tạm dừng nhiều năm. Ảnh: Tiền Phong