Bình Thuận: Kiểm tra công trình xây dựng có dấu hiệu lấn kè biển

Lên top