Bình Thuận: Bò trơ xương trong dự án nông nghiệp công nghệ cao nghìn tỉ

Con bò ốm trơ xương tại dự án "Trồng cỏ, nuôi bò sữa, thịt công nghệ cao". Ảnh: D.T
Con bò ốm trơ xương tại dự án "Trồng cỏ, nuôi bò sữa, thịt công nghệ cao". Ảnh: D.T
Con bò ốm trơ xương tại dự án "Trồng cỏ, nuôi bò sữa, thịt công nghệ cao". Ảnh: D.T
Lên top