Yên Bái: Không có bãi tập kết, dân vứt rác tràn QL 32

Rác thải sinh hoạt được người dân trên địa bàn giáp danh 2 xã Nậm Búng và Gia Hội vứt tràn lan ra quốc lộ 32. Ảnh: Văn Đức.
Rác thải sinh hoạt được người dân trên địa bàn giáp danh 2 xã Nậm Búng và Gia Hội vứt tràn lan ra quốc lộ 32. Ảnh: Văn Đức.
Rác thải sinh hoạt được người dân trên địa bàn giáp danh 2 xã Nậm Búng và Gia Hội vứt tràn lan ra quốc lộ 32. Ảnh: Văn Đức.
Lên top