Vụ Nhà máy thép gây ô nhiễm ở Đà Nẵng: Xung đột vì đưa dân vào khu công nghiệp