Bình Định: Người dân... ngồi trên quốc lộ phản đối nguy cơ dự án gây ô nhiễm môi trường.