Vỡ mộng đi lao động tại Australia: Người lao động ôm khối nợ hàng trăm triệu đồng

Anh Trần Đình Giáp trình bày vụ việc với phóng viên. Ảnh: Tô Thế
Anh Trần Đình Giáp trình bày vụ việc với phóng viên. Ảnh: Tô Thế
Anh Trần Đình Giáp trình bày vụ việc với phóng viên. Ảnh: Tô Thế
Lên top