Nhiều huyện, thị tại Bắc Trung Bộ bị tạm dừng xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc:

Cần chế tài đồng bộ để giảm lao động cư trú bất hợp pháp

Một góc xã Đông Khê, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) - địa phương bị tạm dừng xuất khẩu lao động vì có nhiều người lao động bỏ trốn tại Hàn Quốc. Ảnh: Thanh Huê
Một góc xã Đông Khê, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) - địa phương bị tạm dừng xuất khẩu lao động vì có nhiều người lao động bỏ trốn tại Hàn Quốc. Ảnh: Thanh Huê
Một góc xã Đông Khê, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) - địa phương bị tạm dừng xuất khẩu lao động vì có nhiều người lao động bỏ trốn tại Hàn Quốc. Ảnh: Thanh Huê
Lên top