Từ 14.7, người dân hai khu vực ở Khánh Hoà nhận thẻ đi chợ 3 ngày/lần

TP. Nha Trang và Thị xã Ninh Hoà là 2 địa phương triển khai phát thẻ vào chợ cho người dân trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16. Ảnh: Nguyễn Trâm
TP. Nha Trang và Thị xã Ninh Hoà là 2 địa phương triển khai phát thẻ vào chợ cho người dân trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16. Ảnh: Nguyễn Trâm
TP. Nha Trang và Thị xã Ninh Hoà là 2 địa phương triển khai phát thẻ vào chợ cho người dân trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16. Ảnh: Nguyễn Trâm
Lên top