Nha Trang tạm dừng bến cá dân sinh, phát phiếu đi chợ

Dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại Khánh Hoà từ các chợ cá, vì vậy từ 12.7, TP. Nha Trang sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát người dân ra vào các chợ. Ảnh: Phương Linh
Dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại Khánh Hoà từ các chợ cá, vì vậy từ 12.7, TP. Nha Trang sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát người dân ra vào các chợ. Ảnh: Phương Linh
Dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại Khánh Hoà từ các chợ cá, vì vậy từ 12.7, TP. Nha Trang sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát người dân ra vào các chợ. Ảnh: Phương Linh
Lên top