Hà Nội dừng hoạt động kinh doanh ăn uống tại chỗ, cắt tóc từ 0h ngày 13.7

Hà Nội dừng hoạt động kinh doanh ăn uống tại chỗ, cắt tóc từ 0h ngày 13.7. Ảnh: Hà Phương
Hà Nội dừng hoạt động kinh doanh ăn uống tại chỗ, cắt tóc từ 0h ngày 13.7. Ảnh: Hà Phương
Hà Nội dừng hoạt động kinh doanh ăn uống tại chỗ, cắt tóc từ 0h ngày 13.7. Ảnh: Hà Phương
Lên top