Trường THPT thị xã Bình Long: Thu tiền dạy thêm để… sơn nhà hiệu bộ

Trường THPT TX Bình Long (Bình Phước), nơi Hiệu trưởng sử dụng tiền dạy thêm để sơn nhà hiệu bộ. Ảnh: PV
Trường THPT TX Bình Long (Bình Phước), nơi Hiệu trưởng sử dụng tiền dạy thêm để sơn nhà hiệu bộ. Ảnh: PV
Trường THPT TX Bình Long (Bình Phước), nơi Hiệu trưởng sử dụng tiền dạy thêm để sơn nhà hiệu bộ. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM