Trả thẻ căn cước công dân gắn chíp: Tháng 9 rồi mà chưa nhận được

Các thủ tục đã thực hiện xong nhưng người dân phải chờ quá lâu để có căn cước. Ảnh ĐH
Các thủ tục đã thực hiện xong nhưng người dân phải chờ quá lâu để có căn cước. Ảnh ĐH
Các thủ tục đã thực hiện xong nhưng người dân phải chờ quá lâu để có căn cước. Ảnh ĐH
Lên top