Chậm trả căn cước công dân: Thêm nỗi khổ thời giãn cách vì COVID-19

Tiến độ trả căn cước cho người dân vẫn rất chậm. Ảnh VP
Tiến độ trả căn cước cho người dân vẫn rất chậm. Ảnh VP
Tiến độ trả căn cước cho người dân vẫn rất chậm. Ảnh VP
Lên top