Trường hợp nào được làm căn cước công dân gắn chíp ở nơi tạm trú?

Lên top