TPHCM: Nước kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đen kịt, nguy cơ ô nhiễm trở lại

Lên top