Bao giờ cá mới thôi chết ở kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè?

Cá chết được các nhân viên Công ty Môi trường đô thị TPHCM vớt đưa đi xử lý.  Ảnh: N.B
Cá chết được các nhân viên Công ty Môi trường đô thị TPHCM vớt đưa đi xử lý. Ảnh: N.B
Cá chết được các nhân viên Công ty Môi trường đô thị TPHCM vớt đưa đi xử lý. Ảnh: N.B
Lên top