Không cần phải rình, hãy dùng camera giám sát hành vi xả rác!

Rác thải xả bừa bãi trên đường tại TPHCM. Ảnh: Anh Tú.
Rác thải xả bừa bãi trên đường tại TPHCM. Ảnh: Anh Tú.
Rác thải xả bừa bãi trên đường tại TPHCM. Ảnh: Anh Tú.
Lên top