Thủy Tiên và ồn ào về chuyện từ thiện 20 tấn gạo: Có đáng để tranh cãi?

Thủy Tiên trải lòng về chuyện từ thiện. Ảnh: NSCC.
Thủy Tiên trải lòng về chuyện từ thiện. Ảnh: NSCC.
Thủy Tiên trải lòng về chuyện từ thiện. Ảnh: NSCC.
Lên top