Thủy Tiên nói về vụ chuyển nhầm 30 triệu: Tranh cãi vì thiếu thuyết phục?

Thủy Tiên lên tiếng về chuyện 1 mạnh thường quân chuyển nhầm 300 ngàn đồng thành 30 triệu đồng. Ảnh: Chụp màn hình.
Thủy Tiên lên tiếng về chuyện 1 mạnh thường quân chuyển nhầm 300 ngàn đồng thành 30 triệu đồng. Ảnh: Chụp màn hình.
Thủy Tiên lên tiếng về chuyện 1 mạnh thường quân chuyển nhầm 300 ngàn đồng thành 30 triệu đồng. Ảnh: Chụp màn hình.
Lên top