Thủy Tiên thừa nhận sai và đã chuyển tiền trả người gửi nhầm 30 triệu đồng

Thủy Tiên đã chuyển trả số tiền 30 triệu đồng cho người chuyển nhầm. Ảnh: NSCC.
Thủy Tiên đã chuyển trả số tiền 30 triệu đồng cho người chuyển nhầm. Ảnh: NSCC.
Thủy Tiên đã chuyển trả số tiền 30 triệu đồng cho người chuyển nhầm. Ảnh: NSCC.
Lên top