Thêm 5 ca mắc mới, người dân Đà Nẵng lo ngại lại cấm tắm biển, thể dục

Thêm 5 ca mắc mới, người dân Đà Nẵng lo ngại lại cấm tắm biển, thể dục. Ảnh: TT
Thêm 5 ca mắc mới, người dân Đà Nẵng lo ngại lại cấm tắm biển, thể dục. Ảnh: TT
Thêm 5 ca mắc mới, người dân Đà Nẵng lo ngại lại cấm tắm biển, thể dục. Ảnh: TT
Lên top