Thảo luận trong tiết học online: Lợi cả đôi đường

Học sinh sẽ được tranh luận tích cực, tương tác cùng nhau với phương pháp thảo luận nhóm khi học online. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Học sinh sẽ được tranh luận tích cực, tương tác cùng nhau với phương pháp thảo luận nhóm khi học online. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Học sinh sẽ được tranh luận tích cực, tương tác cùng nhau với phương pháp thảo luận nhóm khi học online. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Lên top