Đề xuất hỗ trợ thiết bị học online cho học sinh TPHCM

Nhiều học sinh TPHCM thiếu thiết bị thông minh để có thể học trực tuyến. Ảnh: Huyên Nguyễn
Nhiều học sinh TPHCM thiếu thiết bị thông minh để có thể học trực tuyến. Ảnh: Huyên Nguyễn
Nhiều học sinh TPHCM thiếu thiết bị thông minh để có thể học trực tuyến. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top