Xây dựng giải pháp hỗ trợ học sinh không thể học online mùa dịch

Ngành giáo dục tích cực xây dựng nhiều giải pháp và tạo điều kiện cho học sinh được tham gia học online mùa dịch. Ảnh: Hải Nguyễn
Ngành giáo dục tích cực xây dựng nhiều giải pháp và tạo điều kiện cho học sinh được tham gia học online mùa dịch. Ảnh: Hải Nguyễn
Ngành giáo dục tích cực xây dựng nhiều giải pháp và tạo điều kiện cho học sinh được tham gia học online mùa dịch. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top