Rủi ro mua nhà đất khi ghi số tiền trên hợp đồng thấp hơn giá trị thật

Căn nhà anh N. mua của ông H. 550 triệu đồng, nhưng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng 120 triệu đồng. Ảnh: Nhật Hồ
Căn nhà anh N. mua của ông H. 550 triệu đồng, nhưng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng 120 triệu đồng. Ảnh: Nhật Hồ
Căn nhà anh N. mua của ông H. 550 triệu đồng, nhưng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng 120 triệu đồng. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top