Ngăn chặn sốt đất ảo: Đánh thuế nhà đất và nộp thuế hằng tháng

Những cơn sốt đất mang lại nhiều hệ lụy. Ảnh: Phương Nguyễn
Những cơn sốt đất mang lại nhiều hệ lụy. Ảnh: Phương Nguyễn
Những cơn sốt đất mang lại nhiều hệ lụy. Ảnh: Phương Nguyễn
Lên top