Sốt đất ảo tại nhiều địa phương: Cảnh giác kẻo mất tiền oan!

Qua môi giới của các “cò đất”, nhiều người đã đổ về huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước để tìm mua đất gây nên cơn “sốt ảo”. Ảnh: Dương Bình
Qua môi giới của các “cò đất”, nhiều người đã đổ về huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước để tìm mua đất gây nên cơn “sốt ảo”. Ảnh: Dương Bình
Qua môi giới của các “cò đất”, nhiều người đã đổ về huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước để tìm mua đất gây nên cơn “sốt ảo”. Ảnh: Dương Bình
Lên top