Quảng Ngãi tốn 200 triệu mời ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh: Huyện nói gì?

Ông Võ Hoàng Yên chữa trị cho các bệnh nhân. Ảnh: Hà Nghiêm
Ông Võ Hoàng Yên chữa trị cho các bệnh nhân. Ảnh: Hà Nghiêm
Ông Võ Hoàng Yên chữa trị cho các bệnh nhân. Ảnh: Hà Nghiêm
Lên top