Quảng Ngãi không cấm cửa, Võ Hoàng Yên cũng hết cửa lừa đảo

Sau hơn chục lần được ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh, em H (ở Nghệ An) giờ đây vẫn không thể nói và cũng không thể đi lại. Ảnh: PV
Sau hơn chục lần được ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh, em H (ở Nghệ An) giờ đây vẫn không thể nói và cũng không thể đi lại. Ảnh: PV
Sau hơn chục lần được ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh, em H (ở Nghệ An) giờ đây vẫn không thể nói và cũng không thể đi lại. Ảnh: PV
Lên top