Quảng Ngãi tốn 200 triệu mời ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh nhưng không ai khỏi

Ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh cho 776 bệnh nhân ở Quảng Ngãi nhưng đến nay không ai khỏi bệnh. Ảnh: Nghiêm Hà
Ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh cho 776 bệnh nhân ở Quảng Ngãi nhưng đến nay không ai khỏi bệnh. Ảnh: Nghiêm Hà
Ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh cho 776 bệnh nhân ở Quảng Ngãi nhưng đến nay không ai khỏi bệnh. Ảnh: Nghiêm Hà
Lên top