Phụ huynh phản đối kế hoạch đưa trẻ lớp 1 đến học ở trường xa nhà

Nhiều phụ huynh và cả Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 10 thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh)  tập trung kiến nghị Ủy ban thị trấn Cẩm Xuyên xem xét lại, không điều con em họ vào lớp 1 phải học ở cơ sở 2 xa nhà. Ảnh: Trần Tuấn
Nhiều phụ huynh và cả Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 10 thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tập trung kiến nghị Ủy ban thị trấn Cẩm Xuyên xem xét lại, không điều con em họ vào lớp 1 phải học ở cơ sở 2 xa nhà. Ảnh: Trần Tuấn
Nhiều phụ huynh và cả Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 10 thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tập trung kiến nghị Ủy ban thị trấn Cẩm Xuyên xem xét lại, không điều con em họ vào lớp 1 phải học ở cơ sở 2 xa nhà. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top